30 Março 2018

PWF 2016 Erika Witthuhn conference FR/IT

.
10 Março 2018

Video – PWF 2016 – Akahi conference EN/IT

.
24 Agosto 2018

Video – PWF 2016 – Andrea Abazari interview IT/EN/FR

.
8 Fevereiro 2018

Video – PWF 2016 – Camila Castillo conference EN/IT

.
9 Abril 2018

Video – PWF 2016 – Cristiana Eltrayan conference EN/IT

.
10 Abril 2018

Video – PWF 2016 – Cristiana Eltrayan interview EN/IT/FR

.
5 Janeiro 2018

Video – PWF 2016 – Dmitry Lapshinov (Dima) conference RU/IT

.
24 Agosto 2018

Video – PWF 2016 – Equiano interview EN/IT/FR

.
28 Outubro 2017

Video – PWF 2016 – Gabriel Lesquoy FR/IT

.
29 Outubro 2017

Video – PWF 2016 – Gabriel Lesquoy interview FR/IT/EN/HR

.
25 Agosto 2018

Video – PWF 2016 – Henri Monfort interview FR/IT/EN/HR

.
26 Abril 2018

Video – PWF 2016 – Jasmin Herrera conference SP/IT

.
19 Março 2018

Video – PWF 2016 – Jasmuheen conference EN/IT

.
25 Agosto 2018

Video – PWF 2016 – Martin Bruncko conference SK/EN/IT

.
20 Agosto 2018

Video – PWF 2016 – Nicolas Pilartz interview IT/EN/FR

.
8 Outubro 2017

Video – PWF 2016 – Oberom conference EN/IT

.
25 Outubro 2017

Video – PWF 2016 – Olga Podorovskaya conference RU/IT

.
1 Fevereiro 2018

Video – PWF 2016 – Pascal Martelli interview EN/IT/FR

.
10 Maio 2018

Video – PWF 2016 – Ray Maor conference EN/IT

.
20 Abril 2018

Video – PWF 2016 – Sabine Yogacharya interview IT/EN/FR

.
18 Agosto 2017

Video – PWF 2016 – Victor Truviano conference EN/IT

.
26 Fevereiro 2018

Video – PWF 2016 Dominique Verga interview FR/EN/IT

.
26 Dezembro 2017

Video – PWF 2016 Elitom El-amin conference EN/IT

.
27 Dezembro 2017

Video – PWF 2016 Elitom El-amin interview EN/IT/FR

.
1 Abril 2018

Video – PWF 2016 Erika Witthuhn interview EN/IT/FR

.
20 Agosto 2018

Video – PWF 2016 Nicolas Pilartz conference IT/EN

.