Pranic World Festival 2020
Video – PWF 2020 – Trailer
Jasmin Herrera
Video – PWF 2019 – Jasmin Herrera (All Languages Subtitles)

Video – PWF 2019 – Kirby de Lanerolle (All Languages Subtitles)

Video – PWF 2021 – Kirby De Lanerolle

.

PWFO2020 – Kirby de Lanerolle

.

Video – PWF 2018 – Kirby de Lanerolle (All Languages Subtitles)

.

Video – PWF 2017 – Kirby de Lanerolle conference EN/IT/FR

.